Trang chủ

ĐÀO TẠO

labketoan-3

HOẠT ĐỘNG KHOA

Hoithaotuyendung4

 

Ngành Quản trị Kinh doanh
Ngành Marketing
Ngành Kế toán

Hội thảo “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng” 
Workshop: “Passion or Money”

 

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập 02 lớp chuyên ngành: Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập 01 lớp chuyên ngành: Truyền thông Marketing

Xem giới thiệu về Khoa Quản trị Kinh doanh và 10 lý do chọn Khoa Quản trị Kinh doanh

Lịch trao đổi chuyên môn của đoàn Doanh nhân đến từ Mỹ của tổ chức REI – Việt Nam
tại khoa QTKD2

Giao lưu tân sinh viên 2017 – Khối ngành
Kinh tế (Kế toán – Marketing – QTKD)

Chúc mừng các Tân cử nhân khoa QTKD
khóa 2013 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
thành công!

Xem thêm Hoạt động Khoa QTKD2

 

 

HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

trao-hoc-bong-07-2017-qtkd2

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

Quyết định v/v Ban hành mức  thu học phí năm học 2017-2018 Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh tham gia Hội thảo Khoa học sinh viên năm 2017

 

Hơn 1,3 tỷ đồng học bổng cho sinh viên khá giỏi học kỳ I năm học 2016-2017
107 suất học bổng sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh đạt được trong học kỳ II năm học 2015-2016

Quyết định Khen thưởng sinh viên tham gia triển lãm Broadcast& AV 2017
Khen thưởng SV đạt thành tích trong nghiên cứu Khoa học năm 2016
Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017
 
 Xem thêm thông tin Học bổng

Xem thêm thông tin Nghiên cứu Khoa học