Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Tuyển Sinh 2019

Đào Tạo

SỰ KIỆN NỔI BẬT

PTIT VÀ ACCA HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Hội thảo “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”

Upload Image...

TIN TUYỂN DỤNG