CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Với mục tiêu đào tạo những nhà quản lý trong tương lai, chương trình Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng các kiến thức, kỷ năng quản trị hiện đại để quản lý doanh nghiệp toàn diện, có khả năng dịnh hướng phát triển doanh nghiệp trong từng thời điểm, giai đoạn thích hợp

 

MARKETING

Chương trình nhắm tới mục tiêu chính là đào tạo những cử nhân marketing. Với lợi thế là một trường đại học hàng đầu về ICT, chương trình đào tạo đại học ngành Marketing được thiết kế và triển khai nhằm tăng cường kiến thức ICT và khả năng ứng dụng ICT vào thực tiễn hoạt động marketing cho sinh viên và qua đó làm tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sau này

KẾ TOÁN

Chương trình Cử nhân ngành Kế toán tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức cần thiết để giải quyết các vấn đề kinh tế, tài chính, kế toán. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí tại các bộ phận chức năng kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp; các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước; các đơn vị liên doanh liên kết; các ngân hàng hoặc các tổ chức quốc tế.

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hoạt động trao đổi chuyên môn của đoàn Doanh nhân đến từ Mỹ của tổ chức REI tại khoa QTKD2

PTIT VÀ ACCA HỢP TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Hội thảo “Nghệ thuật chinh phục nhà tuyển dụng”

Thông báo Buổi Giới thiệu về Học Bổng SFM 2018

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY MISA

HÌNH ẢNH