Monthly Archives: May 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA NAM  (Mã trường: BVS) KHOA QUẢN TRỊ KINh DOANH Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 Quản trị […]