Daily Archives: 05/11/2018

Thông báo lớp tiếng Hàn miễn phí do GS Đại học Busan giảng dạy

Khoa thông báo đến sinh viên học viện PTIT lớp tiếng Hàn miễn phí do GS Đại học Busan giảng dạy. Địa điểm: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, Phòng A05 Thời gian: từ ngày 7/11/2018, xem chi tiết tại: BUFS Korean Basics Các sinh viên đăng ký tại Phòng CTSV hoặc văn phòng Khoa.