GIỚI THIỆU

Lab thông tin vô tuyến do PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo thành lập năm 2010 và định hướng nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thông tin vô tuyến, đặc biệt ở lớp vật lý.

Các hướng nghiên cứu hiện tại bao gồm: thu thập năng lượng vô tuyến, bảo mật lớp vật lý, vô tuyến nhận thức, và kỹ thuật chuyển tiếp

LIÊN HỆ

 • Phòng LAB #1, Lầu 1, Dãy B, 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: +84-83-9101-536
 • Fax. : +84-83-9101-536

NHÂN SỰ

Nghiên cứu viên chính

PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

 • Hướng nghiên cứu: thông tin vô tuyến, kỹ thuật chuyển tiếp, kỹ thuật MIMO, kỹ thuật vô tuyến nhận thức, thu thập năng lượng
 • Email: baovnq@ptithcm.edu.vn

TS. Trần Trung Duy

Nghiên cứu viên 

ThS. Phạm Thị Đan Ngọc

ThS. Hà Minh Tân

 • Hướng nghiên cứu: bảo mật lớp vật lý, thu thập năng lượng
 • Email: haminhtan@gmail.com

ThS. Nguyễn Toàn Văn

ThS. Phạm Minh Quang

Nghiên cứu sinh và sinh viên thạc sĩ

Nguyễn Văn Chính (2011 – )

 • Hướng nghiên cứu: vô tuyến nhận thức, kỹ thuật chuyển tiếp
 • Email:

Nguyễn Hồng Giang (09/2012 – ): co-supervised with Dr. Nguyễn Lê Hùng

 • Hướng nghiên cứu: vô tuyến nhận thức, kênh truyền không hoàn hảo
 • Email:

Chu Tiến Dũng (2013 – )

 • Hướng nghiên cứu: bảo mật lớp vật lý
 • Email:

Hoàng Văn Toàn (2013 – )

 • Hướng nghiên cứu: chuyển tiếp hai chiều, vô tuyến nhận thức
 • Email:

Nguyễn Anh Tuấn (2015 – )

 • Hướng nghiên cứu: kỹ thuật chuyển tiếp, thu thập năng lượng vô tuyến
 • Email:

Trần Mạnh Hoàng (2015 – )

 • Hướng nghiên cứu: kỹ thuật chuyển tiếp, thu thập năng lượng vô tuyến
 • Email:

Nguyễn Đăng Quang (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: bảo mật lớp vật lý
 • Email:

Lương Minh Quang (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: kỹ thuật truyền thông hợp tác và thu thập năng lượng
 • Email:

Trần Thanh Tâm (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: kỹ thuật SSC và kỹ thuật thu thập năng lượng
 • Email:

Trần Thị Miến (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: chuyển tiếp hai chiều và kỹ thuật thu thập năng lượng
 • Email:

Huỳnh Ngọc Phúc (HCMUS) (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: truyền thích nghi trong thu thập năng lượng
 • Email:

Ngô Trần Trung Thuận (HCMUS) (2014 – )

 • Hướng nghiên cứu: bảo mật lớp vật lý
 • Email:

Phạm Võ Tuấn Anh (HCMUS) (2014 –

 • Hướng nghiên cứu: đánh giá hiệu năng mạng thu thập năng lượng và kỹ thuật MIMO
 • Email:

CỰU THÀNH VIÊN (ALUMNI)

Nghiên cứu viên

2. Cao Ngọc Trang (2015 – )
1. Từ Lâm Thanh (2014-2015), currently with SUPELEC, France

Nghiên cứu sinh và sinh viên thạc sĩ

24. Trần Viết Nam (HCMUS) (2013-2015)
23. Nguyễn Thị Kim Liên (HCMUS) (2013 -2015)
22. Hoàng Thị Phương Anh (2013-2015)
21. Phạm Trần Lê Thi (2013-2015)
20. Tô Anh Tín (2013-2015)
19. Nguyễn Kim Khánh (2012-2015)
18. Phùng Hải (2012-2014)
17. Trần Sơn Hải (2012-2014)
16. Phạm Yên Lương (2012-2014): co-supervised with Dr. Hoàng Trang
15. Từ Lâm Thanh (2011-2013), currently with SUPELEC, France
14. Nguyễn Minh Tân (2011-2013)
13. Đặng Thế Hùng (2011-2013)
12. Phạm Thị Đan Ngọc (2011-2013): co-supervised with Dr. Lê Quốc Cường
11. Trần Mỹ Thẩm (2011-2013): co-supervised with Dr. Nguyễn Ngọc Trường Minh
10. Nguyễn Văn Giang (2011-2013): co-supervised with Prof. Hoàng Đình Chiến
09. Trần Mạnh Hoàng (2011-2013): co-supervised with Dr. Nguyễn Tuấn Đức
08. Cao Văn Thắng (2011-2013): co-supervised with Dr. Nguyễn Tuấn Đức
07. Đặng Thúy Nhài (2010-2012)
06. Trần Văn Sĩ (2010-2012)
05. Tạ Hữu Long (2009 – 2011)
04. Cao Minh Tiến (2009 – 2011)
03. Lưu Phạm Tuyên (2009 – 2011): co-supervised with Dr. Nguyen Thanh Binh
02. Đinh Thanh Trung (2008 – 2010)
01. Trương Thị Hạnh (2008 – 2010)

Sinh viên đại học

23. Đặng Thị Hiền (2010-2014)
22. Mạc Thị Trâm Anh (2010-2014)
21. Nguyễn Chí Thành (2010-2014)
20. Nguyễn Hoàng Thanh Tú (2010-2014)
19. Nguyễn Quang Đức (2010-2014)
18. Phan Ngọc Duy (2010-2014)
17. Vanthanouvong Souksavanh (2010-2014)
16. Hoàng Thị Huyền Trang (2009-2013), currently with SHINAN, Hongik University, Korea
15. Nguyễn Hải Việt (2009-2013)
14. Lường Văn Thanh (2009-2013)
13. Trương Văn Hào (2009-2013)
12. Nguyễn Minh Hiếu (2009-2013)
11. Trần Huỳnh Đức Anh (2009-2013): co-supervised with Dr. Thai Truyen Dai Chan
10. Đăng Tứ Quý (2009-2013)
09. Phạm Hồng Quân (2009-2013)
08. Mai Văn Viên (2008 – 2012), currently with CCTLAB, KyungHee University
07. Trần Mạnh Hà (2008 – 2012)
06. Bùi Văn Duy (2008 – 2012)
05. Dương Minh Thành (2008 – 2012)
04. Huỳnh Đức Khiêm (2008 – 2012)
03. Ngô Võ Thành Nhân (2008 – 2012), currently with MNSL, KyungHee University
02. Đỗ Trí Như (2007 – 2011), currently with UNCLAB, HongIk University
01. Cao Ngọc Trang (2007 – 2011), currently with CCTLAB, KyungHee University

One thought on “LAB Thông Tin Vô Tuyến

 1. Pingback: THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016 | Khoa Viễn Thông – Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *