Category Archives: Thông tin giáo vụ

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập 02 lớp chuyên ngành Hệ Đại học CQ khóa 2014-2018 đào tạo tại cơ sở Tp Hồ Chí Minh (Chuyên ngành:Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Marketing)

Posted in Thông Báo, Thông tin giáo vụ, TIN TỨC | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập 01 lớp chuyên ngành Hệ ĐHCQ khóa 2014-2018 đào tạo tại cơ sở Tp Hồ Chí Minh (Chuyên ngành: Truyền thông Marketing)

Posted in Thông Báo, Thông tin giáo vụ, TIN TỨC | Leave a comment

Thông báo v/v đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ hè năm học 2016-2017

Posted in Thông Báo, Thông tin giáo vụ, TIN TỨC | Leave a comment

[Đại Học Từ Xa] Lịch thi lần 1 HK7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm

buy tastylia Lịch thi lần 1 học kỳ 7 các lớp khóa 2013 hệ 5 năm – Đại Học Từ Xa: xem tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

[Đại Học Từ Xa] Lịch ôn thi tốt nghiệp các khóa

buy Lyrica in canada Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2012 hệ 5 năm ngành CNTT – ĐHTX: xem tại đây. Lịch ôn thi tốt nghiệp khóa 2012 hệ 5 năm & khóa 2014 hệ 2,5 năm ngành ĐTTT – ĐHTX: xem tại đây. Lịch ôn … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , | Leave a comment

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

source url Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

[LỊCH THI] Các lớp Khóa 2013 hệ 5 năm ĐHTX Lần 2 HK6

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết lịch thi: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Leave a comment

[THỜI KHÓA BIỂU] HK8 các lớp Khóa 2013 Hệ ĐHTX (từ 6/3/2017-19/3/2017)

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Thời khóa biểu: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , | Leave a comment

THỜI KHÓA BIỂU Hệ CĐ Khóa 2014 HK2 năm học 2016 – 2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Thời khóa biểu: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Leave a comment

Thông báo V/v Thi TN ĐHTX ngành ĐTTT, QTKD Khóa 2014 hệ 2.5 năm, ngành ĐTTT, CNTT khóa 2012 hệ 5 năm và các lớp chính quy hệ niên chế trả nợ

Học viện Cơ sở thông báo ngày Thi TN ĐHTX ngành ĐTTT, QTKD Khóa 2014 hệ 2.5 năm, ngành ĐTTT, CNTT khóa 2012 hệ 5 năm và các lớp chính quy hệ niên chế trả nợ như sau: Thi Tốt … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV đủ điều kiện thi lại TN, Khóa 2009, 2010 (trả nợ)- Hệ VLVH

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2014 (2.5 năm) đủ điều kiện thi TN – Hệ ĐHTX

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2010, 2011 (5 năm) đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây.

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

Đăng Ký Môn Học HK2 Năm Học 2016-2017

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp SV: tại đây. Mẫu Đề cương NCKH cấp Sinh viên: tại đây.    

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ, Thông tin nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment