Tag Archives: Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông

Thông báo: V/v Đăng ký Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Sinh viên năm 2017

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp SV: tại đây. Mẫu Đề cương NCKH cấp Sinh viên: tại đây.    

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016