Một trong những hoạt động quan trọng nhất hàng năm là gặp gỡ, giao lưu tân sinh viên do nhà trường tổ chức thực hiện.
Chương trình bao gồm giao lưu với các thầy cô, trao đổi giữa sinh viên các khóa và văn nghệ. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên mà bất cứ bạn tân sinh viên nào cũng phải tham gia để làm quen với môi trường mới.


gap go sinh vien khoa Quan tri kinh doanh

Các bạn sinh viên tập trung đông đủ tại hội trường trong buổi gặp gỡ sinh viên khoa


MC bắt đầu buổi gặp gỡ


Trưởng khoa Quản Trị Kinh Doanh 2 – Tiến sĩ Trương Đức Nga giao lưu và trao đổi với các bạn sinh viên


Một số thành viên ban tổ chức chụp lưu niệm