Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, sinh viên các Liên chi đoàn vẫn thực hiện nhiều hình thức trực tuyến chào mừng ngày 20/11.

mung 20/11 QTKD

Thiệp chúc mừng ngày 20/11 của Liên chi đoàn Quản trị kinh doanh


Video chúc mừng của Liên chi đoàn Marketing

Video chúc mừng của Liên chi đoàn Kế toán