1. Website khoa: https://fba.ptithcm.edu.vn/

2. Văn Phòng Khoa

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

Địa chỉ: Phòng 2A 15, số 97 đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-3730 5314

Văn phòng khoa tại Cơ Sở Quận 1

Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-3822 9372