Danh sách SV đủ điều kiện làm Đồ Án Tốt Nghiệp

STT  MSSV HỌ TÊN LỚP
1 N14LDVT001 Nguyễn Văn Chiến L14CQVT01-N
2 N14LDVT002 Nguyễn Văn Cường L14CQVT01-N
3 N14LDVT004 Nguyễn Tiến Dũng L14CQVT01-N
4 N14LDVT005 Nguyễn Văn L14CQVT01-N
5 N14LDVT006 Nguyễn Mạnh Hải L14CQVT01-N
6 N14LDVT009 Nguyễn Huy Hòa L14CQVT01-N
7 N14LDVT010 Võ Thị Hoài L14CQVT01-N
8 N14LDVT011 Đặng Lê Công Khải L14CQVT01-N
9 N14LDVT012 Trần Vĩnh Khiêm L14CQVT01-N
10 N14LDVT013 Nguyễn Đình Kiên L14CQVT01-N
11 N14LDVT028 Nguyễn Hữu Liêm L14CQVT01-N
12 N14LDVT031 Hà Khiết Linh L14CQVT01-N
13 N14LDVT015 Nguyễn Thị Trúc Ly L14CQVT01-N
14 N14LDVT018 Ma Thiên Phúc L14CQVT01-N
15 N14LDVT029 Lưu Kim Quý L14CQVT01-N
16 N14LDVT020 Đoàn Thanh Tâm L14CQVT01-N
17 N14LDVT021 Võ Nguyên Thành L14CQVT01-N
18 N14LDVT022 Bùi Đồng Thịnh L14CQVT01-N
19 N14LDVT023 Nguyễn Thanh L14CQVT01-N
20 N14LDVT024 Lâm Bảo Tuấn L14CQVT01-N
21 N14LDVT025 Phạm Bá Tuấn L14CQVT01-N
22 N14LDVT026 Phạm Duy Tùng L14CQVT01-N
23
N14LDVT027
Lê Trọng Vinh L14CQVT01-N

—————————————————————————————————————

Danh sách Sinh Viên đủ điều kiện học các môn thay thế tốt nghiệp

STT MSSV HỌ TÊN LỚP
1 N14LDVT003 Phạm Hồng Đức L14CQVT01-N
2 N14LDVT007 Thiều Sỹ Hải L14CQVT01-N
3 N14LDVT008 Nguyễn Hữu Hạnh L14CQVT01-N
4 N14LDVT014 Nguyễn Trường Long L14CQVT01-N
5 N14LDVT016 Nguyễn Vũ Hoàng Minh L14CQVT01-N
6 N14LDVT017 Trần Thanh Nghĩa L14CQVT01-N
7 N14LDVT019 Nguyễn Đình Phướng L14CQVT01-N
8 N14LDVT030 Võ Văn Thiển L14CQVT01-N