Ngày 12/05/2017 vừa qua Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông đã tiến hành tổ chức Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Lần Thứ 10. Đây là một hội nghị đầy ý nghĩa với mục đích khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học mang tính thiết thực và thúc đẩy sự sáng tạo trong sinh viên .

Bên cạnh việc tổ chức một buổi hội nghị về nghiên cứu khoa học của các sinh viên Học Viện . Hội nghị lần này của Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn Thông cũng được Bộ Thông Tin và Truyền Thông lựa chọn là hoạt động chào mừng Ngày Viễn Thông và Xã Hội Thông Tin Thế Giới chúc mừng 150 năm Ngày thành lập Liên Minh viễn Thông Quốc Tế (ITU ) . Đến tham dự buổi Hội Nghị Lần Thứ 10 của Học Viện gồm có Thứ Trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm ; TS. Vũ Văn San , Giám Đốc Học Viện , đại diện lãnh đạo các Cục , viện thuộc Bộ TT&TT cùng một số doanh nghiệp khác

Hội Nghị Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học Lần Thứ 10 này của Học Viện quy tụ hàng trăm bài nghiên cứu của sinh viên toàn Học Viện . Với mục đích tạo động lực cho sinh viên tự do sáng tạo và tìm hiểu những phương pháp nghiên cứu khoa học thiết thực mang tinh thần thực tiễn cao , Hội Nghị đã có những bài báo cáo nghiên cứu đạt kết quả và sự đánh giá cao với những giải thưởng nhất định . Đồng thời tại buổi Hội Nghị này sinh viên và các giảng viên có thể trao đổi kiến thức và những kinh nghiệm hữu ích với nhau.

Tam dự hội nghị lần này ,Học Viện Cơ Sở TPHCM đã cử 7 đề tài tiêu biểu đến từ các khoa tham dự và trình bày , trong số đó đề tài được đề cử từ Khoa Quản Trị Kinh Doanh Học Viện Cơ Sở TPHCM là “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự rút lui trong quá trình ra quyết định trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp” (Factors affecting merge and acquisition (M&A)’s Withdrawals) của sinh viên Trương Tuyết Mi lớp D13CQQD01-N . Đề tài này đã nhận được những đánh giá cao về tính thiết thực .

Với tầm quan trọng của Nghiên Cứu Khoa Học, Thứ Trưởng Bộ Thông Tin & Truyền Thông Phan Tâm nhấn mạnh về việc Hội Nghị sẽ truyền đến những nguồn cảm hứng tích cực cho sinh viên, góp phần vào những thành tựu khoa học công nghệ sắp tới .

Giám Đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông TS Vũ Văn San mong muốn các hoạt động nghiên cứu của sinh viên sẽ đạt nhiều thành công hơn trong những năm về sau và sẽ là nền tảng hữu ích cho sinh viên sau khi ra trường .

Người viết: Lê Thị Minh Hằng

Lớp Marketing D13CQTM01-N