Thông tin về chương trình Thạc sĩ và học bổng của Đại Học Quốc tế như sau:

  1. Trường sẽ cấp học bổng học Thạc sĩ nghiên cứu 100%
  2. Nhận sinh hoạt phí 3.5 triệu/tháng từ dự án nghiên cứu
  3. Hướng nghiên cứu: wireless communications, wireless network cho sensor network, IoT…

Các bạn sinh viên quan tâm tìm hiểu thông tin về chương trình học và học bổng theo website: https://www.hcmiu.edu.vn/Tuyen-sinh-Admissions/Tuyen-sinh-Sau-dai-hoc-Graduate-Admission/Chuong-trinh-trong-nuoc-cap-bang-IU-degrees/Tuyen-sinh-Thac-si-Master-Admission