Thông tin tham gia ngày hội việc làm quận 9 – năm 2017