Nội dung Sổ tay Sinh viên giới thiệu Học viện Cơ sở, các quy định của Học viện liên quan đến việc học tập của sinh viên, thông tin về các dịch vụ tiện ích mà sinh viên được thụ hưởng và các hoạt động khác của sinh viên trong suốt thời gian theo học tại nhà trường. Việc hiểu biết và tuân thủ các quy định cũng như tham gia các dịch vụ tiện ích sẽ giúp sinh viên chủ động hoàn thành nghĩa vụ học tập một cách hiệu quả nhất và đảm bảo quyền lợi của mình tốt nhất.

Thông tin chi tiết vui lòng: Bấm vào để xem và tải xuống sổ tay