Đến hẹn lại lên. Tổng kết học kỳ II năm học 2015-2016 sinh viên khoa QTKD đạt được  thành công tốt đẹp với 107 suất học bổng cho các hệ cao đẳng, đại học chính quy, chiếm 39,05%  số học bổng toàn trường, trong đó có 1 bạn đạt học bổng xuất sắc, 30 bạn đạt học bổng Giỏi, và 76 bạn đạt học bổng Khá.

Chúc mừng bạn Phạm Hữu Phước, lớp D13CQKT01-N đạt danh hiệu Xuất sắc.

Chúc mừng 107  bạn khoa Quản trị kinh doanh đã nhận được học bổng qua học kì đầy khó khăn. Thật tuyệt vời khi thấy mình xuất hiện trên bảng vàng. Các bạn ơi, hãy cố gắng học hỏi trau đồi kiến thức và cùng nhau ghi tên mình lên bảng vàng vào các học kì sau các bạn nhé!

 

Người viết: Võ Quang Đức

 

Lớp Marketing D13CQTM01-N

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP
HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Học kỳ II năm học 2015-2016