Chùm ảnh Giao lưu Tân sinh viên Kế toán – Marketing 2017 do Liên chi đoàn Kế toán – Marketing thực hiện!

giaoluu1 giaoluu2 giaoluu3 giaoluu4 giaoluu5 giaoluu6 giaoluu7 giaoluu8 giaoluu-quangcanh