Theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy và kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì trong thời gian từ ngày 15/7/2017 đếngày 23/7/2017, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã biết điểm thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp thí sinh nắm được các bước điều chỉnh nguyệnvọng đăng ký xét tuyển (với phương thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến) và điền thông tin một cách chính xác phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (với phương thức điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng như sau (hướng dẫn chi tiết kèm theo: HD dieu chinh nguyen vọng)

1. Phương thức điều chỉnh nguyện vọng: thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng bằng một trong hai phương thức:

Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến: nếu số nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký xét tuyển;

Điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển: nếu số nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký xét tuyển.

2. Thời gian điều chỉnh nguyện vọng:

Từ ngày 09/7/2017 đến ngày 11/7/2017: thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng trên cổng thông tin tuyển sinh.

Từ ngày 15/7/2017 đến 17h00 ngày 21/7/2017: thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến.

Từ ngày 15/7/2017 đến 17h00 ngày 23/7/2017: thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức điều chỉnh bằng phiếu.