Ngày thứ sáu 30/10/2020 – khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm nay, khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM có khoản 40 đề tài NCKH sinh viên. Các đề tài đều được Học viện hỗ trợ kinh phí để thực hiện nghiên cứu. Không khí buổi hội thảo diễn ra nghiêm túc. Các sinh viên được các Thầy Cô trong khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM góp ý, hướng dẫn tận tình để tiếp tục hoàn thành đề tài, sẳn sàng cho ngày nghiệm thu sắp đến.

Sau đây là một số hình ảnh ngày Hội thảo nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh PTITHCM