Ngày 16/06 vừa qua, Hội đồng xét cấp học bổng Khuyến khích học tập (KKHT) Học viện đã chính thức phê duyệt danh sách sinh viên chính thức được cấp học bổng HK I 2016-2017.

Traohocbong20171

Toàn Học viện cơ sở trong HK I năm học 2016-2017 có hơn 308 sinh viên đạt thành tích Khá, Giỏi, Xuất sắc và đủ điều kiện nhận được học bổng khuyến khích học tập hằng năm theo quy định của học viện với tổng kinh phí lên đến hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó có:

 

Ngành

Số sinh viên

      %

1

Kế toán

48

16%

 2

Quản trị kinh doanh

42

14%

3

Marketing

30

10%

4

Điện tử- Truyền thông

14

5%

5

 Kỹ thuật- Điện tử

23

7%

6

Công nghệ Đa phương tiện

56

18%

7

Công nghệ thông tin

76

25%

8

An toàn thông tin

19

6%

 

Tổng cộng

308

100%

Khoa Quản trị kinh doanh với 3 ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Marketing chiếm 40% học bổng toàn Học viện cơ sở.

thongkehocbong

Chúc mừng các bạn vinh dự được nhận học bổng trong kỳ này. Học bổng không chỉ là lời khẳng định cho những nỗ lực học tập của sinh viên mà còn là sự khuyến khích, ủng hộ phần nào của Học viện để các bạn tiếp tục cố gẳng phấn đấu trên con đường học tập về sau.

Traohocbong20172

Đào Thị Mỹ Ái – Lớp Marketing D13CQMT01-N