Nhằm hỗ trợ thí sinh và phụ huynh sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến, Học viện công bố bản Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến đại học chính quy năm 2022 cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học theo Phương thức xét tuyển kết hợp và Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy

Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2022

Xem thêm các thông tin tuyển sinh các ngành khác của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM tại đây
Tìm hiểu thêm các ngành học của Khoa Quản trị Kinh doanh:
Ngành Quản trị kinh doanh: tại đây
Ngành Marketing: tại đây
Ngành Kế toán: tại đây