20-nam-hoithi-vanngheHội thi văn nghệ 

20-nam-muaĐội múa khoa QTKD

20 nam-topcanuTốp ca nữ

20-nam-topcanamTốp ca nam

20-nam-topcanamnuTốp ca nam nữ