Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết lịch thi: tại đây.