Từ ngày 10 -11 /072019 vừa qua, khoa QTKD thuộc Học viện Công Nghệ BCVT, cơ sở TP.HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các ngành Quản Trị Kinh Doanh, Marketing và Kế Toán khóa D15 (2015-2019).

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đã diễn ra trong không khí thật nghiêm túc. Năm nay, các đề tài đa dạng, có tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế cao. Các bạn sinh viên  khoa QTKD đã thể hiện  được năng lực, sự vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được trên ghế nhà trường vào thực tế tại các công ty mà mình đã thực tập.


Sự thành công của các bạn sinh viên ngày hôm nay đã khẳng định chất lượng dạy và học tại Khoa QTKD Học viện Công Nghệ BCVT .