Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 Năm 2024 và dự Lễ Tốt nghiệp theo kế hoạch như sau

Địa điểm: 

  • Cơ sở tại TP. Thủ Đức, số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  

Thời gian:

  • Sáng Thứ ba, ngày 11/6/2024: Lễ Tốt nghiệp

– Từ 7:00 đến  8:30: Làm thủ tục mượn trang phục tại tầng trệt Hội trường A

– Từ 8:30 đến 11:30: Lễ tốt nghiệp tại Hội trường A

  • Chiều Thứ ba, ngày 11/6/2024: Cấp bằng tốt nghiệp

– Từ 13:00 đến 16:00: sinh viên nhận bằng tốt nghiệp tại GĐ 2A08

  • Thứ tư, ngày 12/6/2024: Tiếp tục cấp bằng tốt nghiệp tại GĐ 2A08

 – Sáng: từ 7:30 đến 11:30

 – Chiều: từ 13:00 đến 16:00

Thành phần dự Lễ tốt nghiệp:

  •  Nghiên cứu sinh, sinh viên tốt nghiệp có tên trong các danh sách đính kèm dưới đây

Danh sách sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 (bấm để xem)

– Danh sách nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ xem tại đây.

– Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đại học xem tại đây.

Danh sách sinh viên chưa nhận bằng các đợt trước (bấm để xem)

– Danh sách sinh viên đại học chính quy xem tại đây.

– Danh sách sinh viên đại học từ xa xem tại đây.

– Danh sách sinh viên cao đẳng chính quy xem tại đây.

Toàn văn thông báo (bấm để xem)

– Toàn văn thông báo xem tại đây.

Công văn (bấm để xem)

– Công văn gửi đơn vị nơi sinh viên công tác tải về tại đây.

Lưu ý:

  •  Để việc tổ chức Lễ tốt nghiệp được tổ chức chu đáo và trang trọng, đề nghị sinh viên xác nhận sẽ tham dự Lễ tốt nghiệp và về nhận bằng tốt nghiệp dưới hình thức thực hiện Phiếu khảo sát tại đây hoặc quét mã QR sau:

 

Mọi thắc mắc (về việc khảo sát) vui lòng liên hệ: Cô Lê Thị Minh Hoa – Phòng Công tác sinh viên

  • Điện thoại: 028-3-896-6675
  • Email: pctsv@ptithcm.edu.vn