Thông báo Lễ Tốt nghiệp và cấp bằng Đợt 2 Năm 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên, có tên trong các danh sách đính kèm, về Học viện nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 Năm 2023 và dự Lễ Tốt nghiệp theo kế hoạch như sau:

Địa điểm:

Cơ sở tại TP. Thủ Đức, số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian:

* Sáng Thứ ba, ngày 12/12/2023: Lễ Tốt nghiệp
– Từ 7:00 đến 8:30: Làm thủ tục mượn trang phục tại tầng trệt Hội trường A
– Từ 8:30 đến 11:30: tổ chức buổi lễ tại Hội trường A
* Chiều Thứ ba, ngày 12/12/2023: Cấp bằng tốt nghiệp (TN)
– Từ 13:00 đến 16:00: sinh viên nhận bằng TN tại giảng đường 2A08
* Thứ tư, ngày 13/12/2023: Tiếp tục cấp bằng TN tại giảng đường 2A08
– Sáng: từ 7:30 đến 11:30
– Chiều: từ 13:00 đến 16:00

Thành phần tham dự:

Học viên, sinh viên có tên trong các danh sách đính kèm dưới đây.

Lưu ý:

– Để việc tổ chức buổi lễ được tổ chức chu đáo và trang trọng, đề nghị học viên, sinh viên xác nhận sẽ tham dự Lễ tốt nghiệp và về nhận bằng TN dưới hình thức thực hiện Phiếu khảo sát tại đây hoặc quét mã QR sau:

 

– Mọi thắc mắc (về việc khảo sát) vui lòng liên hệ: Cô Lê Thị Minh Hoa – Phòng Công tác sinh viên
Điện thoại: 028-3-896-6675, Email: pctsv@ptithcm.edu.vn

Danh sách sinh viên có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2023:
– Danh sách học viên nhận bằng thạc sĩ xem tại đây.
– Danh sách sinh viên nhận bằng TN đại học xem tại đây.

Danh sách sinh viên chưa nhận bằng các đợt trước:
– Danh sách sinh viên đại học chính quy xem tại đây.
– Danh sách sinh viên đại học từ xa xem tại đây.
– Danh sách sinh viên cao đẳng chính quy xem tại đây.