Khoa thông báo đến sinh viên học viện PTIT lớp tiếng Hàn miễn phí do GS Đại học Busan giảng dạy.

Địa điểm: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 1, Phòng A05

Thời gian: từ ngày 7/11/2018, xem chi tiết tại: BUFS Korean Basics

Các sinh viên đăng ký tại Phòng CTSV hoặc văn phòng Khoa.