THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM DỰ

NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP – 18 THÁNG 11 NĂM 2019

1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Miền Đông – TP. Hồ Chí Minh Tuyển 10 sinh viên thực tập,

5 sinh viên Chuyên ngành Kế toán, 5 sinh viên Chuyên ngành QTKD

 

 
2 Công ty cổ phần Misa Cơ hội thực tập tại nhiều vị trí khác nhau

Ưu tiên sinh viên Khoa QTKD, Kế Toán, Số lượng 20 sinh viên

 
8 Công ty DP EXPRESS  Cơ hội thực tập

Số lượng 5 bạn, Chuyên ngành QTKD và Marketing

 

 
10 S-Wifi

Trung tâm phát triển kinh doanh S-wifi

Đơn vị trực thuộc của SPT Công ty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

  -Tài trợ 1 suất Học bổng.

-Đăng tuyển 7 sinh viên thực tập, chuyên ngành QTKD.