Một sự kiện lớn sắp diễn ra dành cho các Marketer tương lai: Sự kiện MO – Chuyện Trong “Ngành”

Sự kiện được các bạn sinh viên D16 chuyên ngàng Marketing tổ chức dành cho các bạn sinh viên đang quan tâm đến mảng Marketing đặc biệt là Marketing Online để các bạn hình dung ra được những gì mà một chuyên viên Marketing Online có thể làm và phải làm được những gì.

Sự kiện này là đứa con tinh thần của các bạn sinh viên D16CQMR01-N nên không thể thiếu sự tham gia của các chuyên viên Marketing Online đã có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành đó là hai diễn giả chính của chương trình, đó là anh Võ Quang Đức đến từ CLICKMEDIA&SEO và anh Hoàng Doanh Dũng đến từ BEAUTY HUB