Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, hơn 80% sinh viên có việc làm ngay trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành kế toán có thể linh động làm việc trong các công ty kiểm toán, dịch vụ kế toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán, các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm… với các vị trí như :

  • Chuyên viên kế toán;
  • Chuyên viên kiểm soát nội bộ; 
  • Chuyên viên kiểm toán; 
  • Chuyên viên thuế;
  • Chuyên viên giao dịch ngân hàng; 
  • Chuyên viên quản trị tài chính.

Có thể thấy, với cơ hội việc làm đa dạng và phương hướng phát triển rộng mở, ngành Kế toán của khoa Quản trị Kinh doanh đem tới cho sinh viên một tương lai xán lạn.

Cơ hội việc làm ngành Kế toán

Tìm hiểu thêm về ngành Kế toán của khoa Quản trị Kinh doanh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TP.HCM tại đây