Hiện khoa Quản trị Kinh doanh – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở TPHCM đang đào tạo 3 ngành học bậc đại học sau:

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH – Mã ngành: 7340101

 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Khối lượng kiến thức: 129 tín chỉ
 • Bằng tốt nghiệp: CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Giới thiệu sơ lược:

Ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện không chỉ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, mà còn phát triển khả năng vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn, phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể thông qua các đề tài khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên, các cuộc thi phát triển ý tưởng kinh doanh, tham gia vào mạng lưới cộng tác viên kinh doanh tại các doanh nghiệp viễn thông, bảo hiểm, tài chính,…

Các chuyên ngành:

 • Quản trị doanh nghiệp
 • Quản trị Marketing

Chi tiết về ngành Quản trị kinh doanh có thể xem tại đây

2. MARKETING – Mã ngành: 7340115

 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Khối lượng kiến thức: 127 tín chỉ
 • Bằng tốt nghiệp: CỬ NHÂN MARKETING
 • Giới thiệu sơ lược:

Đưa sản phẩm đến với khách hàng, định hướng sử dụng sản phẩm cho khách hàng; khó mà hình dung được mức độ thành công của các công ty trong hầu hết các lĩnh vực mà thiếu vắng “bàn tay” của các chuyên gia marketing qua các chiến dịch quảng bá đầy sáng tạo, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng đến cộng đồng người tiêu dùng. Tại Học viện, bên cạnh các kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được bổ trợ thêm các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, thuyết phục,… để nâng cao năng lực bản thân.

Các chuyên ngành:

 • Phân tích dữ liệu Marketing số
 • Truyền thông Marketing

Chi tiết về ngành Marketing có thể xem tại đây

3. KẾ TOÁN – Mã ngành: 7340301

 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ
 • Bằng tốt nghiệp: CỬ NHÂN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 • Giới thiệu sơ lược:

Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản nhằm đưa ra những thông tin hữu ích cho các quyết định kinh doanh và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp. Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các cơ quan, đơn vị và tổ chức. Tại Học viện sinh viên được cung cấp nền tảng vững chắc và đầy đủ về tài chính kế toán; sinh viên xem xét, nắm bắt và vận dụng các lý thuyết đã học thông qua việc thực tập tại các công ty, các doanh nghiệp.

Chi tiết về ngành Kế toán có thể xem tại đây

Nguồn: PTITHCM