Chương trình đào tạo mang tính thực tiễn và giúp sinh viên nắm được những kiến thức cần thiết của ngành kế toán. Nội dung chương trình học ngành kế toán có cấu trúc và khối lượng kiến thức như sau:

Khối lượng kiến thức: 130 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Cấu trúc chương trình:

STT Khối kiến thức Số tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 43
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Trong đó:
– Kiến thức cơ sở và bổ trợ của khối ngành và ngành
– Kiến thức chuyên ngành
77

43
34

3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 10
Tổng cộng 130

Khối kiến thức chuyên ngành:

 • Kế toán tài chính 1,2 & 3
 • Kế toán quản trị 1 & 2
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kiểm toán căn bản
 • Kiểm toán nâng cao
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Thuế và kế toán thuế
 • Kế toán máy
 • Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • ACCA
 • CFA…

Và các môn khác

Khối kiến thức chung
Khối kiến thức chung cho cho các chuyên ngành gồm các môn:

 • Tiếng Anh: trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hay Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Tin học cơ sở
 • Các môn kỹ năng: thuyết trình, làm việc nhóm, tạo lập văn bản bằng tiếng việt, lập kế hoạch và tổ chức công việc; giao tiếp; giải quyết vấn đề; tư duy sáng tạo;
 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
 • Các môn khác…theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Với nội dung chương trình học như trên, ngành Kế toán đem đến cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn trang bị hành trang về mặt kỹ năng và thái độ để phù hợp với thực tế cuộc sống. Hơn nữa, sinh viên còn hiểu rõ đầy đủ các chuẩn mực cần thiết cho ngành Kế toán, giúp sinh viên dễ dàng có cơ hội tìm được việc làm như mong đợi.
Các em có thể tìm hiểu thêm về ngành Kế toán tại đây.
Thông tin về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM – Tìm hiểu tại đây