ngành Quản trị kinh doanh

Nội dung chương trình học của ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM. Thông tin chi tiết giúp sinh viên tìm hiểu rõ ràng hơn về ngành học, nội dung được học trong chương trình 4 năm.

Khối lượng kiến thức:
129 tín chỉ (không bao gồm nội dung về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Cấu trúc chương trình:
Ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện cơ sở Tp. Hồ Chí Minh gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp và Quản trị Marketing

I/Các môn chuyên ngành
– Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp gồm: Khởi sự kinh doanh, Quản trị marketing, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, Chuyên đề quản trị doanh nghiệp.
– Chuyên ngành Quản trị marketing gồm: Quản trị marketing, Marketing dịch vụ; Marketing công nghiệp; Nghiên cứu marketing; Truyền thông marketing; E- marketing và Chuyên đề Marketing.
II/ Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành
Chung cho cả 2 chuyên ngành gồm: kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô; marketing căn bản; nguyên lý kế toán; kinh tế lượng; quản trị học; quản trị chiến lược; quản trị nhân lực; quản trị tài chính doanh nghiệp; quản trị sản xuất; quản trị chất lượng; lập và thẩm định dự án đầu tư; quản trị bán hàng; phân tích hoạt động kinh doanh và các học phần tự chọn (2/6): đàm phán kinh doanh; quản trị thương hiệu; đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp; quản trị văn phòng; quản trị công nghệ.

III/ Kiến thức bổ trợ ngành
Chung cho cả 2 chuyên ngành gồm: luật kinh doanh; hệ thống thông tin quản lý; tin học quản lý; thương mại điện tử; tài chính tiền tệ; thống kê doanh nghiệp; kế toán quản trị.

IV/ Khối kiến thức cơ bản nhóm ngành
Toán cao cấp 1; lý thuyết xác suất và thống kê; toán kinh tế; toán cao cấp 2; pháp luật đại cương; tâm lý quản lý; lịch sử các học thuyết kinh tế.

V/ Khối kiến thức chung
Chung cho cả 2 chuyên ngành gồm các môn:
– Tiếng Anh: trình độ B1 khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) hay Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
– Tin học cơ sở
– Các môn kỹ năng: thuyết trình, làm việc nhóm, tạo lập văn bản bằng tiếng việt, lập kế hoạch và tổ chức công việc; giao tiếp; giải quyết vấn đề; tư duy sáng tạo;
– Phương pháp luận nghiên cứu khoa học;
– Các môn khác…theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Với nội dung chương trình học như trên, ngành Quản trị kinh doanh đem đến cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn trang bị hành trang về mặt kỹ năng và thái độ để phù hợp với thực tế cuộc sống.
Các em có thể tìm hiểu thêm về ngành Quản trị kinh doanh tại đây.
Thông tin về Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM – Tìm hiểu tại đây