Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2022 như sau:

I/. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Mã ngành Ngành đào tạo Chỉ tiêu
1 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 50
2 7480201 Công nghệ thông tin 50
3 7340101 Quản trị kinh doanh 100

II/. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng được điều kiện sau:
– Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành);
– Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
– Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời gian quy định.

2. Những trường hợp không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự tuyển:
– Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; đang truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời kỳ thi hành án hình sự;
– Những người bị tước quyền dự tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự tuyển;
– Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cho phép đi học.

III/. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH:

Chính sách ưu tiên theo đối tượng và ưu tiên theo khu vực được thực hiện tại Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Những người có bằng đại học hoặc cao đẳng chính quy có nguyện vọng vào học ĐHTX, được xét tuyển thẳng vào học.
Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chính quy sau khi được xét tuyển thẳng vào học sẽ được xét công nhận kết quả học tập để chuyển đổi, miễn trừ những học phần mà người học tích lũy theo quy định của Học viện.

IV/. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sử dụng kết quả kỳ thi THPT 2021, 2022 hoặc kết quả 03 năm học THPT với các môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển để thực hiện xét tuyển.

V/. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:
– Xét tuyển theo ngành và theo tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển;
– Điểm trúng tuyển của các tổ hợp bài thi/môn thi trong cùng một ngành là bằng nhau;
– Xét trúng tuyển từ thí sinh có kết quả cao xuống cho đến khi hết chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng tuyển sinh;
– Điểm trúng tuyển được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30 điểm;
– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì sẽ xét điểm của môn 1 trong tổ hợp môn xét tuyển và cũng xét từ điểm cao xuống thấp;
– Các điều kiện khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI/. TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

TT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
1 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông Xét tuyển 1 trong 2 tổ hợp: A00, A01
2 7480201 Công nghệ thông tin
3 7340101 Quản trị kinh doanh Xét tuyển 1 trong 3 tổ họp: A00, A01, D01

Ghi chú:
• Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa;
• Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
• Tổ hợp D01: Toán, Văn, Tiếng Anh.

VII/. HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
– 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh (Mẫu do Học viện phát hành);
– 02 Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022);
– 02 Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, bảng điểm trình độ cao đẳng hoặc đại học (đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng);
– 02 Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;
– 02 Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông;
– 01 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022);
– 02 Bản sao hợp lệ các giấy tờ pháp lý minh chứng đối tượng ưu tiên được hưởng (nếu có);
– 01 Phiếu tuyển sinh (Mau do Học viện phát hành);
– 02 Ảnh cỡ 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh) chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ dự thi;

2. Phí tuyển sinh:
– Hồ sơ đăng ký xét tuyển : 60.000 đ/hồ sơ
– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ
Lệ phí xét tuyển thí sinh nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
– Từ ngày: 23/8/2022 đến ngày 23/9/2022

4. Thời gian xét tuyển: (dự kiến)
– Từ ngày: 23/9/2022 đến ngày 30/9/2022

5. Thời gian nhập học: (dự kiến)
– Tư ngày: 09/10/2022 đến ngày 15/10/2022

VIII/. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
– Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
– Điện thoại: 028.38297220

Thông tin chỉ tiết về tuyển sình và các chương trĩnh đào tạo thí sinh có thể xem và tham khảo tại Cổng thông tin điện tử, cổng thông tin tuyển sinh, cổng thông tin đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại các địa chỉ:
– https ://ptithcm.edu.vn
– https://www.facebook.com/ptithochiminh

Xem thêm các thông tin tuyển sinh các ngành khác của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM tại đây
Tìm hiểu thêm các ngành học của Khoa Quản trị Kinh doanh:
Ngành Quản trị kinh doanh: tại đây
Ngành Marketing: tại đây
Ngành Kế toán: tại đây